Buletin informativ – 10 decembrie 2016

O misiune cu înţelegere şi empatie
06/12/2016
Misiunea care transformă
09/12/2016
O misiune cu înţelegere şi empatie
06/12/2016
Misiunea care transformă
09/12/2016
Afiseaza tot

Buletin informativ – 10 decembrie 2016

Programul bisericii în acest Sabat

Vineri seara

ora 19.00 – Serviciu divin – Misiunea care transformă – pastor Teofil Petre

Sâmbătă dimineaţă

ora 8.00 – Întâlnirea instructorilor Şcolii de Sabat (Aula 2)
ora 8.30 – Momentele de rugăciune ale Bisericii (sala mare)
ora 9.00 – Biserica la studiu: Scoala de Sabat
ora 10:30 – Pauză
ora 11:00 – Biserica ascultă Cuvântul Domnului: Matei 25,34
Imn de laudă – 34;
Rugăciune
Închinare prin zecimi şi daruri
Punct muzical
Predică – Biserica Triumfătoare – pastor Dănuţ Bărcăcianu
Punct muzical
Imn de despărţire – 421
Rugăciune de binecuvântare

Sâmbătă după-amiaza

Ora 17:00 Serviciu divin – Programul copiilor de la Grădiniţa Popa Tatu

Pentru că și-au aniversat ziua nașterii între 4 – 10 decembrie 2016: Chitu Sergiu, Ghioalda Viorica, Dobre Ana Nicoleta, Gavrilă Dorian, Pascu Valentina Nicoleta, Marian Lidia, Prună Ion Cristian, Stroe Mădălin, Toma Cornelia, Radu Robert Sorin, Enache Horia Emerald, Marian Corneliu, Stefan Elisabeta, îi sunt recunoscători Domnului pentru bunătatea și harul Lui și mulţumesc Bisericii pentru iubire și părtășie.

Anunţuri locale

  • Serbarea copiilor de la gradinita bisericii – Sabatul acesta dupa-amia- za, in comunitatea noastra va avea loc serbarea copiilor de la gradinita biseri- cii noastre. Va asteptam cu drag!
  • Sâmbătă 17 decembrie 2016, ora 11:00 – Corul Bisericii Adventiste Popa Tatu vă invită la Concert coral și instrumental.
  • Sâmbătă 17 decembrie 2016, ora 18:00 – Concert instrumental

Soliști: Andrei Ioniță – violoncel; Roxana Pavel Goldstein – vioară; Elias Golstein – violă; Laurențiu Ionescu – orgă; Alexandru Simion – orgă

  • STUDIUL DOCTRINELOR BIBLICE Invităm pe toți prietenii bisericii noastre și pe cei care doresc să cunoască mai bine adevărurile biblice să parti- cipe la aceste studii care vor avea loc în fiecare sâmbătă de la ora 16:00.
  • IDEI CREATIVE –  Vă invităm să participaţi în fiecare miercuri, la ore-  le 13:30, la seminarul „Idei creative” care se desfășoară în Biserica Popa Acest seminar este susținut în cadrul programului „Școala Seniorilor”, dar pot participa și alte persoane care doresc.
  • ORA DE RUGĂCIUNE A COMUNITĂŢII – Vă invităm să participaţi la grupa de studiu și rugăciune a comunităţii care are loc în fiecare marți, la ora 1630. Pentru următoarea ocazie se va studia capitolul „În camera celui bolnav” din cartea Divina vindecare.
  • GÂNDURI ALESE – Scopul minunat al harului lui Dumnezeu, taina iubirii răscumpărătoare, constituie subiectul pe care îngerii doresc să-l adâncească și care va fi studiul lor de-a lungul veacurilor nesfârșite. Atât cei răscumpăraţi, cât și fiinţele necăzute vor descoperi în crucea lui Hristos știinţa și cântecul Se va vedea că slava ce strălucește pe faţa lui Isus este slava iubirii ce se jertfește pe sine. În lumina de la Calvar se va vedea că legea iubirii ce renunţă la sine este legea vieţii pentru pământ și pentru cer; că iubirea care „nu caută folosul său” își are izvorul în inima lui Dumnezeu și că în Cel blând și smerit se manifestă caracterul Aceluia care locuiește în lumina de care nici un om nu se poate apropia. Ellen White, Hristos, Lumina lumii, p. 19.3