Buletin informativ – 16 iulie 2016

În căutarea celei mai prețioase amintiri!
09/07/2016
Preţul uceniciei
15/07/2016
Afiseaza tot

Buletin informativ – 16 iulie 2016

Misiunea încredințată de Hristos
Ultimele cuvinte adresate de Domnul Hristos ucenicilor Săi au fost: “Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” “Duceți-vă şi faceți ucenici din toate neamurile.” Mergeți până Ia cele mai îndepărtate granițe ale pământului şi să ştiți că, oriunde veți merge, Eu voi fi prezent alături de voi…Ev 15.1
Misiunea acesta ne este încredințată şi nouă. Ni se porunceşte să mergem ca soli ai Domnului Hristos, să-i învățăm pe oameni, să-i convingem şi să le atragem atenția la Cuvântul vieții. În acelaşi fel, ne este dată asigurarea prezenței lui Hristos. Oricare ar fi dificultățile cu care ar trebui să ne confruntăm, oricare ar fi încercările pe care ar trebui să le suportăm, ne este adresată întotdeauna făgăduința plină de îndurare: “Iată ca Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” — Manuscript 24, 1903. Ev 15.2
Solia este o putere Vie — În misiunea încredințată ucenicilor Săi, Domnul Hristos nu numai că a indicat lucrarea pe care trebuiau să o săvârşească, dar le-a dat şi solia. El a spus: “învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.” Ucenicii trebuiau să-i învețe pe oameni ce învățaseră de la Hristos. Aici sunt cuprinse nu doar cuvintele pe care li le spusese El personal, ci şi acelea pe care le spusese prin toți profeții şi învățătorii Vechiului Testament. Învățătura omenească este lăsată pe dinafară. Nu este niciun loc pentru tradițiile, pentru teoriile şi raționamentele omeneşti sau pentru legile vreunei biserici. Nicio lege rânduită de vreo autoritate bisericească nu este cuprinsă în această misiune. Slujitorii lui Hristos nu trebuie să-i învețe pe oameni niciuna dintre acestea. Comoara care le-a fost încredințată ucenicilor pentru a o vesti lumii este: “Legea şi profeții”, împreună cu raportul cuvintelor şi faptelor Sale… Evanghelia nu trebuie să fie prezentată asemenea unei teorii fără viață, ci asemenea unei puteri vii, care schimbă viața. Dumnezeu doreşte ca cei ce primesc harul Sau să fie nişte martori ai puterii acestuia. — Hristos, Lumina lumii 826, în orig. (1898).

 

Vineri seara

ora 20.00 – Serviciu divin – Prețul uceniciei – pastor Gabriel Dincă

Sâmbătă dimineaţă

ora 8.00   – Întâlnirea instructorilor  Şcolii de Sabat (Aula 2)

ora 8.30   – Momentele de rugăciune ale Bisericii (sala mare)

ora 9.00  –  Biserica la studiu: Şcoala de Sabat
ora 10.30 – Pauză
ora 11.00 – Biserica ascultă Cuvântul Domnului: Rom. 12,9-11
– Imn de laudă – 440 ; Rugăciune
– Închinare prin zecimi şi daruri
– Punct muzical
– Predica – În clocot pentru Hristos! pastor Gabriel Dincă
– Punct muzical
– Imn de despărţire – 335
– Rugăciune de binecuvântare

Sâmbătă după-amiază

ora 17.00  – Studiul doctrinelor biblice

ora 18.00 – Serviciu divin – Spiritul Profetic

Pentru că şi-au aniversat ziua naşterii între 10 – 16 iulie 2016: Dobrescu Elena, Serpe Viorica Beatrice, Goga Emilia, Ancuceanu Elena Simona, Borcan Adriana, Ciupercă Daniela, Georgescu Smaranda, Darie Viorel, Epure Ioan, Ioachim Doina, Mortasipu Paul, Păuna Dan, Bugan Samuel, Nica Giorgiana, Sutoiu Luminița, Dadu Ana, Mihai Ioana, Niculae Claudia Monica îi sunt recunoscători Domnului pentru bunătatea şi harul Lui şi mulţumesc Bisericii pentru iubire şi părtăşie.

NEVOIE URGENTĂ
Departamentul tehnic –
Pentru editarea și transmiterea online a programelor bisericii este nevoie urgentă de un calculator care să poată prelucra și transmite aceste programe. Cerem ajutorul bisericii pentru cumpărarea acestui computer. Vă mulțumim tuturor pentru ajutorul oferit!
  •  –  Biserica Popa Tatu – cauta intendent. Cei interesati să se anunțe la primul diacon sau prima diaconeasa. tel. 0726.139.776 sau 0745.055.021.
  • Excursie la Sătic – În perioada 3-5 octombrie 2016, Biserica Popa Tatu organizează o excursie la SĂTIC – RUCĂR (BRAN). Cazarea si masa costă 55lei/zi. Cei interesati se pot înscrie pana la data de 1.09.2016. Mai multe detalii de la pastorul Gabriel Dinca.
  • In trimestrul II 2016 s-au primit următoarele donatii:
    1.Pentru Comunitate totalul intrarilor in trimestrul II 2016 a fost de 32.303 lei, 200 euro si un USD, dupa cum urmeaza: pentru misiune şi evanghelizare 3.153 lei si 100 euro; pentru binefacere 7.591 lei; pentru intretinere 20.337 lei, 100 euro si un USD; tineret 757 lei si pentru sustinerea unor elevi din Scoala Mihai Ionescu 465 lei. Aceste sume s-au adaugat soldului de casa de la data de 31.03.2016, respectiv 11.997 lei, 8.050 euro si 66 USD.Totalul cheltuielilor trimestriale ale bisericii a fost: 31.953 lei, dupa cum urmeaza: pentru evanghelizare 2.140 lei, pentru binefacere 8.755 lei, pentru intretinere 18.588 lei si pentru tineret 2.470 lei.La 30.06.2016 soldul de casa a fost de 12.347 lei, 8.250 euro si 67 USD.
    2. Pentru Conferinta totalul donatiilor din trimestrul II 2016 a fost de 248.459 lei, 5.325 euro si 10 USD, si anume: pentru zecime 226.152 lei si 5.020 euro; pentru Scoala de Sabat 8.149 lei; dar de multumire 5.098 lei si 5 euro; pentru Centrul Media Adventist 785 lei; pentru Ziua libertatii religioase 1.008 lei; pentru constructii 981 lei si 10 USD; pentru ADRA 5.866 lei si 300 euro si pentru Sola Scriptura 420 lei.
  • Chemarea la slujire – În înţelepciunea Sa, Domnul îi aduce pe aceia care caută adevărul şi-i pune în legătură cu semeni de-ai lor care cunosc adevărul. Este planul cerului ca aceia care au primit lumina să o împărtăşească celor ce se află în întuneric. Omul, primindu-şi destoinicia din marele Izvor al înţelepciunii, este făcut instrumentul, unealta lucrătoare, prin care Evanghelia îşi exercită puterea ei transformatoare asupra minţii şi inimii. Faptele Apostolilor, 134. {SCE 8.2}