Buletinul informativ 4 noiembrie 2016

Maratonul cărţilor 2016 – ediţia III
29/10/2016
Eroii credintei – Enoh
04/11/2016
Afiseaza tot

Buletinul informativ 4 noiembrie 2016

Programul bisericii în acest Sabat

Vineri seara

ora 19.00 – Serviciu divin – Eroii credintei – Enoh (pastor Gabriel Dincă)

Sâmbătă dimineaţă

ora 8.00 – Întâlnirea instructorilor Şcolii de Sabat (Aula 2)
ora 8.30 – Momentele de rugăciune ale Bisericii (sala mare)
ora 9.00 – Biserica la studiu: Scoala de Sabat
ora 10:30 – Pauză
ora 11:00 – Biserica ascultă Cuvântul Domnului: Apoc.3,20-22
Imn de laudă – 511;
Rugăciune
Închinare prin zecimi şi daruri Punct muzical
Punct special
Predică – Războiul final – balaurul contra rămășiței (pastor Gabriel Dincă)
Imn de despărţire – 523
Rugăciune de binecuvântare

Sâmbătă după-amiaza

Ora 17:00 Serviciu divin – Spiritul profetic

Săptămâna care a trecut
Pentru că și-au aniversat ziua nașterii între 30 octombrie si 4 noiembrie 2016: Iorga Petre, Dobre Bogdan George, Gîdea- Stoian Clarisa, Stanculescu Lucia, Aslan Gica, Mihai Daniel Ovidiu, Roman Stefan, Luban Ana, Banu Constantin, Hanganu Mihai, Rosu Lavinia, Aramă Marian, Chira Daniel, Dragnea Elena, Lambru Heryca Katia, Plescan Alexandra Cristiana îi sunt recunoscători Domnului pentru bunătatea și harul Lui și mulţumesc Bisericii pentru iubire și părtășie.

ANUNȚURI LOCALE

  1. EROII CREDINȚEI – începând din 4 noiembrie 2016, în fiecare vineri seara din luna noiembrie pastorul Gabriel Dincă va prezenta o serie de predici având ca temă„Eroii credinței și misiunea lor”.
  2. In perioada 04 – 12 noiembrie 2016 pentru tinerii din Bucuresti va avea loc o saptamana de reînviorare spirituala ( Revival week). Programul serilor precum si numele invitatilor speciali le puteti vedea la avizierul comunitatii.
  3. SCRISOARE DE TRANSFER – Biserica Adventistă Labirint cere scrisoare de transfer pentru sora Rebeca Antea. (a doua citire)
  4. STUDIUL DOCTRINELOR BIBLICE – Invităm pe toți prietenii bisericii noastre și pe cei ce doresc să cunoască mai bine adevărurile biblice să participe la aceste studii care vor avea loc în fiecare sâmbătă de la ora 16:00.
  5. ORA DE RUGĂCIUNE A COMUNITĂŢII – Vă invităm să participaţi la grupa de studiu și rugăciune a comunităţii care are loc în fiecare marți, la ora 1630. Pentru ur- mătoarea ocazie se va studia capitolul „Ajutându-i pe cei ispitiți” din cartea Divina vindecare.
  6. Toti copiii care doresc sa participe la olimpiada de cunostinte biblice si doresc materiale ajutatoare sunt rugati sa i-a legatura cu fr Danut Barcacianu.

IMPLICAREA TOTALĂ A CREDINCIOȘILOR – Conferința Generală lansează o inițiativă nouă, îndrăzneață, intitulată Implicarea Totală a Credincioșilor, încurajând pe fiecare credincios al bisericii să se implice în vestirea soliei lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului – de la predicarea Cuvântului la trăirea Cuvântului. Oricine poate fi un câștigător de suflete, iar Implicarea Totală a Credincioșilor la aceasta se referă. Tex- tul din Evrei 13,16 spune:„Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.”

 • Membrii comitetului Bisericii Popa Tatu sunt invitați la o ședință de lucru luni, 7 noiembrie 2016, orele 18:30.
 • GÂNDURI ALESE – Aceia care Îl cred pe Hristos pe cuvânt și predau fiinţa lor pur- tării Sale de grijă și viaţa lor ca El să o conducă vor afla pace și liniște. Nimic din lume nu poate să-i întristeze când Isus îi înveselește cu prezenţa Sa. În supunere desăvârși- tă, este odihnă desăvârșită. Domnul zice:„Celui cu inima tare Tu-i chezășuiești pacea, căci se încrede în Tine.” (Isaia 26, 3.) Viaţa poate părea încurcată; dar, predându-ne înţeleptului Maestru-lucrător, El va scoate de acolo o viaţă și un caracter model, spre mărirea Lui. și caracterul care ajunge să se asemene cu caracterul slăvit al lui Hristos va fi primit în Paradisul lui Dumnezeu. O omenire nouă va umbla împreună cu El în alb, căci este vrednică. {HLL 331.2}